Turbines getijdencentrale in Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland )

  Ambitieus plan: over zes jaar honderd keer meer getijdenstroom

  Er moeten veel meer getijdencentrales komen in Zeeland. Dat zeggen vijf bedrijven en instanties, verenigd onder de naam Zeeland Tidal Power. Ze willen in 2025 met getijdencentrales in Zeeuwse wateren jaarlijks 100 megawatt stroom opwekken, genoeg voor 100.000 Zeeuwse huishoudens.

   

   

  Getijdenstroom wordt opgewekt met behulp van de stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij. De stroming laat turbines draaien die de beweging omzetten in elektriciteit. Het zijn dus een soort windturbines, maar dan onder water.

  Getijdencentrale Oosterscheldekering

  In de Oosterscheldekering draait al sinds eind 2015 al de eerste getijdencentrale van Nederland. De vijf getijdenturbines in één van de 65 stroomgaten in de kering wekken genoeg stroom op voor ruim duizend huishoudens. Dat is te vergelijken met één moderne windmolen.

  Verenigd in het samenwerkingsverband Zeeland Tidal Power spreken Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo nu de amitie uit om de hoeveelheid getijdenstroom drastisch te verhogen. Dat moet over zes jaar ongeveer honderd keer meer worden dan nu.

  De huidige getijdencentrale in de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland )

  Volgens Hans van Breugel van Tocardo Tidal Power, het bedrijf dat de getijdencentrale in de Oosterscheldekering heeft ontwikkeld, is het een haalbare ambitie. "Technisch en financieel is het mogelijk. Het staat of valt alleen nog met de politieke wil. Als we gesteund worden vanuit Zeeland en vanuit Den Haag is dit zeker haalbaar."

  Eerste werkzaamheden

  Staalconstructiebedrijf Hillebrand meldt dat al op korte termijn de eerste voorbereidende werkzaamheden van start gaan bij de vestigingen Middelburg en Vlissingen. Verspreid over de komende jaren wordt daar aan de constructies voor de getijdencentrales gewerkt, waarna die over het water getransporteerd worden naar hun beoogde locatie.

  Zo moeten er meer turbines komen in de Oosterscheldekering en ook de geplande doorlaat voor zout water in de Brouwersdam, is een beoogde locatie voor turbines. Al is die locatie politiek gezien nog onzeker. "Dat dossier kent zijn eigen dynamiek", zegt Van Breugel enigszins eufemistisch verwijzend naar de felle discussie over het wel of niet verzilten van het Grevelingenmeer.

  Voordelen van getijdenenergie

  De grote voordelen van getijdenenergie zijn volgens de bedrijven de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en de voorspelbaarheid van de energieopwekking. Door de getijdenstroom kan de provincie de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 140.000 ton verminderen.

  Uit bestudering van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering blijkt dat die niet tot nauwelijks negatieve gevolgen heeft voor natuur en veiligheid. Zeehonden en bruinvissen hebben er geen last van en ook de invloed op zandplaten is nihil, blijkt uit het onderzoek.

  Bron: omroepzeeland.nl

   
  ©2021 Natuur en Wetenchap vzw All Rights Reserved.